Thủ tướng Chính phủ

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số

20:26 | 08/08/2022

Việc chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, tổng thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”...