Thủ tướng Chính phủ

Chiến lược tài chính toàn diện mang lại nhiều lợi ích cho người dân

22:34 | 06/08/2022

Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho mọi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được những nguồn lực tài chính cần thiết cho phát triển, nâng cao thu nhập...