Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 4
Lễ tuyên thệ, nhậm chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính được phát thanh, truyền hình trực tiếp đến đồng bào, cử tri cả nước.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 5
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 7
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (phải) và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (trái).