Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho 3 phiên họp 47, 48 và 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo.

Hỗ trợ gần 485 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định hỗ trợ 484,7 tỷ đồng cho 21 địa phương và 2 Công ty thủy nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015- 2016.