Bổ sung quy định điều kiện công bố hết dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

VNPT tái cơ cấu đạt kết quả khá toàn diện

(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tái cơ cấu trong thời gian không dài nhưng đã đạt được kết quả khá toàn diện; thay đổi theo mô hình chuỗi của doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin hiện đại; tổ chức quản lý tập trung, giảm đầu mối; nâng cao chất lượng dịch vụ; quản trị doanh nghiệp tốt hơn...

Nhân sự Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ ngày 1/8/2016, tiếp tục công tác không quá 2 năm và hưởng chế độ theo quy định hiện hành.