Thêm 2 tỉnh thí điểm xe điện 4 bánh du lịch

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng nặng lượng điện phục vụ khách tham quan du lịch trong phạm vi hẹp tại các tỉnh Quảng Nam (thành phố Hội An), Kiên Giang (huyện Phú Quốc).

Tăng cường quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương rà soát, kiểm tra chất lượng và điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Lên phương án xử lý DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Dự án).

Phân công chuẩn bị phiên họp 49 của UBTVQH

(Chinhphu.vn) - Để phục vụ cho phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến diễn ra từ ngày 13-16/6/2016), Thủ tướng Chính phủ vừa phân công 2 Bộ trưởng chuẩn bị báo cáo của Chính phủ.

Quản lý chặt các dự án đầu tư công

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát lại các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên để xác định chính xác tổng mức đầu tư cần thiết, bảo đảm đầu tư dự án tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.