Phú Thọ phát triển theo hướng thành trung tâm KTXH vùng Tây Bắc

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Phú Thọ cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững, theo hướng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc, đồng thời đóng vai trò ngày càng quan trọng trong vùng Thủ đô Hà Nội; từng bước phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản tự cân đối được thu chi ngân sách địa phương.

Gia hạn thỏa thuận về thương mại gạo với Philippines

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết gia hạn Bản thỏa thuận về thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi.

Phương thức giao dịch điện tử trong BHXH

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện, phương thức và nguyên tắc thực hiện giao dịch.