Nghiên cứu thông tin báo nêu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương  nghiên cứu thông tin báo nêu về chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 897/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Kéo dài thời gian công tác đối với ông Phan Văn Hùng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết đinh Tiến sỹ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thôi giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kể từ ngày 1/11/2019; được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.