Quy định mới về Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Thường trực Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc của Đại học này.

Xuất cấp 815 tấn muối cho tỉnh Quảng Bình

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 815 tấn muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thủ tướng gửi khen tỉnh Bến Tre và Cổng TTĐT Chính phủ

(Chinhphu) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư khen tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các đơn vị liên quan tổ chức thành công lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.