4:49, 24/07/2012

Xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phân công các Bộ, ngành phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Nghị định quy định chi tiết về quyền và trách nhiệm của công đoàn.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành về tài chính công đoàn.

Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Nghị định quy định chi tiết về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn.

Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, thông qua gồm 6 Chương, 33 Điều, tăng 2 Chương và 14 điều so với Luật hiện hành. Luật đã thiết lập một số điều khoản mới, chủ yếu liên quan đến việc quy định rõ thêm trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, những bảo đảm cho Công đoàn hoạt động và cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

Một nội dung quan trọng của Luật là xác định rõ địa vị pháp lý của Công đoàn, tạo cơ sở cho việc quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm theo lĩnh vực hoạt động của Công đoàn, tạo hành lang pháp lý cho Công đoàn thực hiện tốt các chức năng luật định.

Phương Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản