2:00, 21/01/2008

Việc xếp lương của cán bộ chuyên trách cấp xã đang được xem xét để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung

(Website Chính phủ) - Ông Lê Hoài Anh (xã Đức Phổ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị các cơ quan chức năng xem xét một số vấn đề mà ông cho là bất cập trong chế độ tiền lương của cán bộ chuyên trách cấp xã.

Trong thư phản ánh, ông Lê Hoài Anh dẫn trường hợp: Một cán bộ có trình độ Cử nhân Kinh tế, đã công tác được 10 năm (trong đó có 3 năm giữ chức Trưởng ban Tài chính xã, 7 năm giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã) đến nay mức lương là 2,45 (bậc 2 của chức danh Phó Chủ tịch UBND xã), trong khi đó, một cán bộ kế toán được tuyển dụng từ năm 2004 (thời gian công tác trên 3 năm) trình độ Cử nhân Kinh tế đã có mức lương là 2,66.

Về vấn đề này, ngày 10/01/2008, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 97/BNV-TL trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức xã từ ngày 01/01/2004 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể là: Cán bộ chuyên trách xã được hưởng lương chức vụ theo quy định tại bảng 5; công chức cấp xã được hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức quy định tại bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Việc xếp lương chức vụ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã và xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức cấp xã nêu trên có phát sinh một số bất hợp lý. Bộ Nội vụ đang cùng các Bộ, ngành liên quan tổng hợp để trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Ban Bạn đọc - Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản