4:02, 19/07/2007

Việc thanh toán hợp đồng trọn gói không căn cứ vào dự toán của gói thầu

(Website Chính phủ) - Qua hòm thư tòa soạn, bạn Phạm Văn Tùng trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hỏi: Đối với hình thức hợp đồng trọn gói, việc thanh toán hợp đồng có căn cứ vào dự toán của gói thầu không? Về vấn đề này, Vụ Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản số 5028/BKH-QLĐT trả lời như sau:

Hình thức hợp đồng trọn gói và thanh toán hợp đồng được quy định tại Điều 49 và Điều 58 của Luật Đấu thầu. Theo đó, giá hợp đồng đối với hình thức hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán ghi trong hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.

Như vậy, đối với hình thức hợp đồng trọn gói, việc thanh toán chỉ căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản quy định trong hợp đồng trọn gói mà không căn cứ vào dự toán của gói thầu.  

Ban Bạn đọc-Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản