12:43, 20/02/2012

Từ 20/2, điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với một số đối tượng người lao động – quy định mới có hiệu lực từ hôm nay (20/2).

Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) - Ảnh: Chinhphu.vn

PV: Theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ hôm nay (20/2), sẽ áp dụng mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với một số đối tượng người lao động tính từ 1/1/2012. Xin ông cho biết vì sao có quy định này?

Ông Nguyễn Hùng Cường: Tại Khoản 2, Điều 61 và Khoản 2, Điều 76 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định người tham gia BHXH thì tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công, thu nhập tháng hưởng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (tiền lương, tiền công tháng ghi trong hợp đồng lao động) và người tham gia BHXH tự nguyện đóng BHXH theo thu nhập được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện Luật BHXH, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 về điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong đó quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hàng năm và mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm t được xác định bằng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% chia cho chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%. Nghị định cũng quy định hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể mức điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định trên, hàng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH và năm 2012 đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2012.

PV: Vậy mức điều chỉnh này được áp dụng với những đối tượng nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hùng Cường: Theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối tượng được điều chỉnh bao gồm:

Thứ nhất là người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, bắt đầu hưởng lương hưu, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012.

Thứ hai là người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012.

PV: Việc điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH có ảnh hưởng như thế nào đối với người lao động và cơ quan BHXH?

Ông Nguyễn Hùng Cường: Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng hưởng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (hưởng lương theo ngạch, bậc và tăng lương theo niên hạn) được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH.

Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thời gian đóng BHXH tự nguyện thì tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ để tính hưởng BHXH.

Quy định này nhằm đảm bảo công bằng về mức hưởng BHXH giữa các đối tượng tham gia BHXH.

Để thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng BHXH theo quy định, cơ quan BHXH tiến hành bổ sung, chỉnh sửa phần mềm giải quyết hưởng các chế độ BHXH để đảm bảo mức hưởng các chế độ BHXH được chính xác, đầy đủ.

Do hiệu lực thi hành của Thông tư bắt đầu từ ngày 20/2/2012, nên số người đã giải quyết hưởng lương hưu, BHXH một lần, tuất một lần từ ngày 1/1/2012 đến nay mà khi tính lương hưu, trợ cấp chưa có khoản điều chỉnh này, cơ quan BHXH chúng tôi phải thực hiện rà soát, điều chỉnh lại mức hưởng BHXH để trả cho người lao động.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Minh Diễm - Thanh Hoài thực hiện

Tin liên quan:

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản