5:39, 07/03/2012

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng là đòi hỏi cấp thiết

(Chinhphu.vn) – Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc việc phòng, chống có hiệu quả nạn tham nhũng là đòi hỏi cấp thiết. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trong 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động - Ảnh: Chinhphu.vn

Như tin đã đưa, ngày 7/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ  đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Lê  Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đồng chủ trì Hội nghị quan trọng này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, những kết quả quan trọng trong phòng ngừa cũng như trong xử lý tham nhũng tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng cho những năm tiếp theo.

Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Những kết quả của công tác  phòng, chống tham nhũng đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, như tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay vẫn ở mức nghiêm trọng, diễn biến phức tạp với các hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực…

Do vậy, trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc việc phòng, chống có hiệu quả nạn tham nhũng là đòi hỏi cấp thiết. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phòng đi đôi với chống, không coi nhẹ mặt nào.

Ảnh: Chinhphu.vn

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đã ban hành, tiếp tục khẩn trương bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội. Trước hết là hoàn thiện các quy định nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng cao như quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ bản; tín dụng, ngân hàng; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công, đầu tư công...

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng với các hình thức đa dạng, phong phú. Một mặt cần nói rõ sự nguy hại, lên án và chống tham nhũng mạnh mẽ, đi đôi với tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng ; mặt khác phải bảo vệ, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời những tấm gương dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu  ý việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, của nhân dân đối với bộ máy công quyền, đối với các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều kẽ hở, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội nghị, ghi nhận những kết quả tích cực, quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ đường lối, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quyết liệt thực hiện mục tiêu từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí ra khỏi đời sống xã hội; thực sự tạo sự chuyển biến đối với công tác này trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi tiên phong, không nể  nang né tránh trong công tác đấu tranh phòng và  chống tham nhũng; trong phòng chống tham nhũng luôn thực hiện nói đi đôi với làm, cấp trên phải thực sự gương mẫu để cấp dưới noi theo.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn bộ máy phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương, trước mắt là kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh. Coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền…

Tại hội nghị, có trên 10 tham luận của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành địa phương đều bày tỏ sự đồng tình với các nội dung trong Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua thực sự đã có chuyển biến tích cực và có những bước tiến quan trọng so với thời kỳ trước khi có Nghị quyết Trung ương 3 và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo…, những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 và Luật Phòng, chống tham nhũng là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở phân tích khách quan, đúng thực trạng nhất là phân tích, mổ xẻ những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, trước tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội…; công tác phòng, chống tham nhũng phải được quan tâm, coi trọng hơn nữa; coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với các giải pháp quyết liệt, triệt để và hiệu quả. Trong phòng, chống tham nhũng phải coi trọng cả phòng và chống, không coi nhẹ mặt nào. Đi liền với việc kiên trì thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khi phát hiện các hành vi tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, bất kể người đó là ai nhằm tạo sức răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu là cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang… đề xuất cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong phòng, chống tham nhũng, hạn chế những kẽ hở dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; sớm ban hành luật giám định tư pháp và xây dựng trung tâm giám định tư pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng.

Cùng với đó là sớm ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu, xây dựng quy định từng bước mở rộng phạm vi công khai kết quả kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức…

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; đề xuất các cơ quan chức năng liên quan làm tốt hơn nữa công tác thông tin cho báo chí, dư luận về các vụ án, vụ việc tham nhũng nhằm định hướng dư luận, tránh để dư luận hiểu lầm, suy diễn, thêu dệt… về các vụ vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Hoàng –  Nhật Bắc

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản