6:47, 18/12/2007

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Ngày 1/4/2008, bắt đầu thực hiện kiểm kê quỹ đất công

(Website Chính phủ) - Trước tình trạng hiện nay việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra không ít tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tổ chức thực hiện kiểm kê quỹ đất công.

Mời bạn đọc nhấn vào đây để xem toàn văn Chỉ thị.

Không để tình trạng đất công sử dụng kém hiệu quả - Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công, tổ chức kinh tế đang quản lý, sử dụng mà được Nhà nước giao hoặc cho thuê.

Việc kiểm kê quỹ đất được tiến hành trên phạm vi cả nước theo từng tổ chức có quản lý, sử dụng đất trong đơn vị hành chính; trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm kê. Kết quả kiểm kê cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện, tỉnh, cả nước.

Trong số liệu kiểm kê về diện tích, phải ghi rõ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất đang sử dụng phù hợp hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; diện tích đất lấn, chiếm, bị lấn, bị chiếm, đất chuyển nhượng, cho thuê trái phép; diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; diện tích đất sử dụng ít hiệu quả; diện tích đất chưa sử dụng; đất sử dụng sai mục đích.

Thủ tướng yêu cầu, trong Báo cáo tình hình sử dụng đất, thuyết minh kết quả kiểm kê quỹ đất gồm đánh giá hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất từ khi có quyết định giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê; thuyết minh tình hình tranh chấp; tình hình bị lấn, chiếm; tình hình lấn, chiếm đất; tình hình sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang quản lý, sử dụng đất.

Thời điểm kiểm kê được thống nhất từ ngày 1/4/2008. Việc kiểm kê, báo cáo tình hình sử dụng đất với các xã, phường, thị trấn được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/8/2008; thời hạn hoàn thành với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31/10/2008 và thời hạn hoàn thành trên phạm vi cả nước trước ngày 30/11/2008.

Văn Hiến

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản