10:19, 20/07/2007

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang hướng dẫn về chế độ phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu đối với cán bộ khi điều động, thuyên chuyển

(Website Chính phủ) - Qua Website Chính phủ, bà Phạm Thị Tuyến, địa chỉ email: vietxosn65@yahoo.com hỏi: "Tôi trước đây là giáo viên của trường Mầm non thị trấn Gò Quao. Sau khi làm đơn xin chuyển công tác, tôi đã được UBND huyện Gò Quao ra quyết định điều động, thuyên chuyển về Trường Mầm non xã Định An. Hiệu trưởng trường mầm non Định An ra quyết định bổ nhiệm tôi làm kế toán trưởng. Vậy trong trường hợp này, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ, chế độ phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu không?" Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã có văn bản số 362/TL-SNV trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:

Điều 8: Phụ cấp thu hút

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 10: Trợ cấp lần đầu

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một người. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Như vậy, trường hợp bà Phạm Thị Tuyến có đơn xin chuyển công tác từ Trường Mầm non thị trấn Gò Quao về công tác tại Trường Mầm non Định An, không được hưởng chế độ phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu là đúng quy định.

Ngày 01/01/2007, Trường Mầm non Định An ra Quyết định số 01/MNĐA về việc phân công cán bộ làm kế toán nhưng tại Điều I của Quyết định này thì phân công bà giữ chức vụ kế toán trưởng, do vậy bà mới hiểu nhầm Hiệu trưởng Trường Mầm non Định An ra quyết định bổ nhiệm bà làm kế toán trưởng. Trường Mầm non Định An ra Quyết định phân công giữ chức vụ kế toán trưởng là không đúng quy định theo Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Do vậy, trường hợp của bà không được hưởng phụ cấp chức vụ của kế toán là đúng quy định và bà cũng không được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0,1 như hiện nay đang hưởng.

Ban Bạn đọc-Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản