2:00, 05/01/2013

Quy định về phụ cấp ưu đãi viên chức y tế học đường

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã có văn bản trả lời câu hỏi của đại biểu Phương Thị Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn về việc áp dụng phụ cấp ưu đãi ngành y tế đối với viên chức y tế học đường.

Theo ý kiến của bà Thanh, phụ cấp ưu đãi ngành y tế đối với viên chức y tế học đường được Bộ Y tế trả lời bằng 2 văn bản nhưng có nội dung mâu thuẫn:

Tại Công văn 3955/BYT-TCCB ngày 19/6/2012 trả lời: Viên chức y tế học đường công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn không được hưởng chính sách theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP với lý do trường học không có trạm y tế.

Còn tại Công văn 6007/BYT-TCCB ngày 7/9/2012 trả lời: Viên chức y tế học đường công tác ở vùng không khó khăn lại được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP với lý do: Viên chức y tế công tác tại học đường không nhất thiết phải thành lập trạm y tế. Vậy địa phương áp dụng theo công văn nào của Bộ Y tế là đúng chính sách?

Về vấn đề này, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Xây dựng chính sách đối với cán bộ y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm vừa qua, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành một số chính sách đối với cán bộ y tế nói chung và đặc biệt là chính sách đãi ngộ cho cán bộ y tế công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tại Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định này bao gồm: “Cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức y tế) trong các cơ sở nhà nước bao gồm: trạm y tế xã/phường/thị trấn, trạm y tế cơ quan/trường học, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên”.

Như vậy, cán bộ y tế phải thuộc trạm y tế trường học mới được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ.

Theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2012 của Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, tại Khoản 6, Điều 3 quy định đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định này như sau: “Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học thì được thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng”.

Như vậy, hai Công văn số 3955/BYT-TCCB ngày 19/6/2012 và 6007/BYT-TCCB ngày 7/9/2012 của Bộ Y tế là hai văn bản trả lời việc thực hiện hai chính sách khác nhau. Việc thực hiện theo công văn nào của Bộ Y tế căn cứ trên điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế trường học

Phụ cấp của cán bộ y tế vùng đặc biệt khó khăn như thế nào?

Về phụ cấp đối với viên chức ngành Giáo dục

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản