3:44, 03/08/2008

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ngày 21 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên. Cùng thăm và làm việc với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải. Sau khi Thủ tướng đã đi kiểm tra dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tân, Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking và dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên; nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm 2008, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến của các Bộ, ngành; Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên cũng đã thực hiện được nửa nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, kinh tế-xã hội có bước phát triển khá toàn diện, năm 2006 đạt 11,9%, năm 2007 đạt 13,3%. Đặc biệt đầu tư nước ngoài với nhiều dự án quy mô lớn có ý nghĩa kinh tế-xã hội đã đăng ký và cấp phép tại Phú Yên. Trong điều kiện 6 tháng đầu năm 2008, mặc dù giá cả quốc tế và trong nước có những biến động lớn, thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều, gây khó khăn, thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân, nhưng kinh tế vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 9,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,3%; xuất khẩu tăng 33,1%; thu ngân sách tăng 15%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo có chuyển biến tích cực; các biện pháp về kiềm chế lạm phát của Chính phủ được triển khai nghiêm túc và đem lại kết quả bước đầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh đã đạt được.

Bên cạnh những mặt tích cực, kinh tế-xã hội của Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như sản xuất nông, ngư nghiệp giảm sút; tỷ lệ xóa đói giảm nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn cao. Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập, cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010, trong thời gian tới, Tỉnh phải tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ, đánh giá, khẳng định những mặt đạt được để phát huy, những tồn tại yếu kém, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp phấn đấu thực hiện. Nhiệm vụ đặt ra cho những năm còn lại của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm và 6 tháng cuối năm 2008 là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên phải cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thách thức tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội trong những năm tới. Đặc biệt Phú Yên là cửa ngõ mới của nước ta ra phía Đông đối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia, Thái Lan. Phú Yên còn có Khu kinh tế Nam Phú Yên tạo nhiều cơ hội để thu hút đầu tư; có cảng nước sâu; có hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Để phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội trong những năm tới, Tỉnh cần chú ý làm tốt công tác quy hoạch, xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, đặc biệt quan tâm đến phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo việc làm, cải thiện và bảo vệ môi trường.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm tiếp tục tập trung thực hiện tốt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2008. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vốn đảm bảo vốn lưu động cho sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục rà soát để cắt giảm, đình hoãn những công trình đầu tư theo quy định của Chính phủ để tập trung vốn cho các công trình cấp bách, sớm phát huy được hiệu quả trên địa bàn; tiếp tục lựa chọn, thu hút đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; quản lý thật tốt lãi suất tín dụng, ngoại tệ, thị trường, giá cả, chống đầu cơ đẩy giá lên cao gây tâm lý hoang mang cho xã hội; quan tâm đến bảo đảm an sinh xã hội, trước hết là thực hiện tốt những chính sách hiện có, trợ giúp thiết thực cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh và giá cả tăng cao; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, lụt bão; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ổn định đời sống nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về hỗ trợ 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển giai đoạn I trên địa bàn Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu đưa vào kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển miền Trung. Trước mắt, xem xét giải quyết cho Tỉnh tạm ứng vốn trong các năm 2009, 2010 để thực hiện xây dựng sớm những đoạn đường cấp thiết phục vụ ngay cho phát triển kinh tế.

2. Về việc đưa vào quy hoạch giai đoạn II tuyến đường ven biển thuộc địa phận Phú Yên (xuất phát từ quốc lộ 1D nối thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định): giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đưa vào quy hoạch chung tuyến đường bộ ven biển miền Trung, đoạn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

3. Về cảng Vũng Rô: đồng ý chuyển giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Vũng Rô về Tỉnh quản lý theo hướng xây dựng đơn vị sự nghiệp có thu và đẩy mạnh xã hội hóa để kêu gọi đầu tư phát triển Cảng theo yêu cầu.

4. Về bổ sung 400 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 cho dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung đủ vốn, đưa vào kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn tới để thực hiện.

5. Về bổ sung 93 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh (trong đó, năm 2008 là 73 tỷ đồng, năm 2009 là 20 tỷ đồng): giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết tạm ứng cho Tỉnh thực hiện phần xây lắp trong năm 2009; Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động vốn ODA đầu tư phần thiết bị.

6. Về bổ sung 80 tỷ đồng trong năm 2008 hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong năm 2009 và các năm sau để Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

7. Về hỗ trợ vốn xây dựng ngoài hàng rào đối với các dự án lớn trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh làm việc với các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để rà soát lại từng công trình, dự án cụ thể ngoài hàng rào, khả năng ngân sách địa phương và tỷ lệ vốn Trung ương hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về việc cho các huyện miền núi tỉnh Phú Yên được áp dụng theo Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010: đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giải quyết chung cho các tỉnh có huyện miền núi giáp với vùng Tây Nguyên.

9. Về việc chuyển đường tỉnh lộ 645 lên thành đường quốc lộ và hỗ trợ vốn nâng cấp đường 645: giao Bộ Giao thông vận tải xem xét việc chuyển đổi và nâng cấp đường nêu trên; sau khi có quyết định nâng cấp, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn để sớm triển khai.

10. Về hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp đường quốc lộ 25 đoạn Phú Yên-Gia Lai: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính xem xét, bố trí vốn để thực hiện.

11. Về việc tăng tần suất bay tuyến Tuy Hòa-thành phố Hồ Chí Minh và mở đường bay mới Tuy Hòa-Hà Nội: việc mở đường bay mới Bộ Giao thông vận tải xử lý theo thẩm quyền; việc tăng tần suất bay, giao Bộ Giao thông vận tải tổng hợp chung nhu cầu các sân bay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Về bố trí vốn dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định để sớm thực hiện việc đầu tư xây dựng Hồ.

13. Về thành lập thị xã Sông Cầu: đồng ý về chủ trương, Tỉnh cân nhắc lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thủ tục thành lập Thị xã theo quy định.

14. Về phân cấp, cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với những mỏ không nằm trong quy hoạch quản lý quốc gia: Chính phủ đã phân cấp cho địa phương, Tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.

15. Về đầu tư dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức BOT: đồng ý về chủ trương, cần làm sớm, giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo sớm hoàn chỉnh thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

16. Về dự án Khu kinh tế liên hợp Phú Yên do Tập đoàn Sama Dubai đầu tư: các Bộ, ngành và Tổ công tác liên ngành khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao để triển khai công việc tiếp theo.

17. Về xử lý dứt điểm cưỡng chế để tháo dỡ dây chuyền chế biến đường xây dựng trái phép của Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Vạn Phát: giao Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Phú Yên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xử lý theo đúng pháp luật.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản