2:00, 28/01/2011

Hướng dẫn thủ tục góp vốn bằng tài sản

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đơn vị sự nghiệp được sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tiền vay, tiền huy động để góp vốn với các đơn vị, tổ chức khác dưới hình thức liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật.

Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề số 1 - Bộ Quốc phòng. Trường Trung cấp nghề số 1 có tham gia góp vốn bằng tài sản vào Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Quang Thường (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề có liên quan đến thủ tục góp vốn bằng tài sản và việc khấu trừ thuế GTGT trên tài sản góp vốn đối với trường hợp trên.

Về đề nghị của ông Thường, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Mục V Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp thì: "Đơn vị sự nghiệp được sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tiền vay, tiền huy động để góp vốn với các đơn vị, tổ chức khác dưới hình thức liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng đất để góp vốn liên doanh liên kết phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành".

Căn cứ quy định trên, Trường Trung cấp nghề số 1 - Bộ Quốc phòng (là đơn vị lực lượng vũ trang) được sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tiền vay, tiền huy động để góp vốn vào Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I (là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề số 1 - Bộ Quốc phòng).

Đối với trường hợp bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh, thì điểm a.1 khoản 2.8 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT mua trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn".

Như vậy, khi thực hiện chuyển giao tài sản góp vốn từ Trường Trung cấp nghề số 1 - Bộ Quốc phòng sang Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu 1, các bên liên quan phải thực hiện theo quy định trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản