4:27, 14/12/2011

Giải đáp về việc bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Chiến, cán bộ Trạm Y tế xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đề nghị xem xét, bổ sung xã Ninh Thạnh Lợi A vào danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để cán bộ y tế nơi đây được hưởng các chế độ ưu đãi.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Chiến, căn cứ Nghị định 85/2008/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ, xã Ninh Thạnh Lợi A được thành lập thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với 7.146 nhân khẩu của xã Ninh Thạnh Lợi, một trong các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Sau khi thành lập, xã Ninh Thạnh Lợi A không nằm trong danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên các cán bộ y tế công tác tại Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi A không được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ.

Do đó, ông Chiến mong cơ quan chức năng xem xét để bổ sung xã Ninh Thạnh Lợi A vào danh sách các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Ban Dân tộc, tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu có 14 xã đặc biệt khó khăn, trong đó huyện Hồng Dân có 5 xã gồm: Ninh Quới A, Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Ninh Thạnh Lợi.

Ngày 28/5/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Theo đó, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu được bổ sung thêm 2 xã đặc biệt khó khăn là Ninh Hòa và Ninh Quới.

Chính sách đối với cán bộ y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Đối chiếu quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC, xã đặc biệt khó khăn nêu tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau: Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg.

Như vậy, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân không nằm trong diện xã được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010. Đồng thời, ông Nguyễn Chiến và nhân viên y tế đang công tác tại Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi A không được hưởng chính sách theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.

Hiện nay, Chương trình 135 giai đoạn II đã kết thúc từ năm 2010, vì vậy việc ông Chiến đề nghị bổ sung xã Ninh Thạnh Lợi A vào danh sách xã đặc biệt khó khăn là không có cơ sở.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản