4:48, 14/11/2011

Điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng của Ban quản lý dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra. Khi đó, chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi...

Như vậy, đối với trường hợp Ban quản lý dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, thì nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc chậm bàn giao mặt bằng thi công của chủ đầu tư gây ra như: Chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào hợp đồng để xác định cho phù hợp.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản