1:15, 18/06/2007

Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tìm thông tin xuất khẩu lao động

(Website Chính phủ) – Qua Website Chính phủ, anh Nguyễn Trung Dũng (Hà Nam) hỏi về điều kiện và thủ tục đăng ký đi lao động tại Hàn Quốc. Thừa ủy quyền của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã trả lời như sau:

Nếu muốn đi lao động tại Hàn Quốc, anh Dũng có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi cư trú hoặc với Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.7346093 để biết thêm chi tiết.

Nếu muốn đi lao động các nước khác, anh Dũng có thể liên hệ với các công ty có chức năng xuất khẩu lao động.

Anh Dũng có thể truy cập vào Website của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: www.molisa.gov.vn hoặc gọi số điện thoại: 04.7346246 máy lẻ 305, 306 để được trợ giúp.

Ban Bạn đọc - Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản