3:09, 29/04/2011

Chuyển ngạch phải phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ

(Chinhphu.vn) - Trả lời công dân Lê Sơn Tịnh hỏi về việc chuyển ngạch lương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển.

Ông Lê Sơn Tịnh, công tác tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị từ năm 1988, hưởng lương ở ngạch 15.113. Năm 2004 ông Tịnh được xếp ngạch giáo viên trung học loại A2, mã ngạch 15a202. Năm 2008 ông Tịnh tốt nghiệp cử nhân kinh tế và được nhà trường bố trí làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

Ông Tịnh có làm đơn xin chuyển ngạch lương viên chức loại A1, mã ngạch 13.095 nhưng được cấp thẩm quyền trả lời "Không đúng với vị trí cộng tác và trình độ đào tạo".

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Tịnh muốn được biết: Trường hợp của ông có thể xếp vào mã ngạch nào cho phù hợp?

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị trả lời câu hỏi của ông Tịnh như sau:

Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định: "Viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển".

Như vậy, về trình độ chuyên môn được đào tạo của ông Tịnh (Cử nhân kinh tế) không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch lương mà ông Tịnh đề nghị chuyển xếp 13095 (Kỹ sư).

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, trường hợp của ông Tịnh áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 26, Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị của Nhà nước và Quyết định số 414/TCCT-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính, đồng thời căn cứ nhiệm vụ mới mà ông Lê Sơn Tịnh được giao.

Theo đó, ông Tịnh phải chuyển lương từ ngạch Giáo viên trung học cơ sở (15a202) sang ngạch Chuyên viên (01003) mới phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và nghiệp vụ mới được giao tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị  đã có thông tin về việc kiểm tra, giải quyết vướng mắc của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản