2:36, 27/04/2012

Chế độ giảng dạy đối với giáo viên dạy nghề

(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề, trường hợp giáo viên giảng dạy nhiều lớp cùng 1 chương trình, trình độ nhưng hoàn thành xong lớp này rồi tiếp nối lớp khác không cùng trong 1 tuần, mặc dù trong cùng 1 học kỳ hoặc 1 năm học thì không được coi là “giảng dạy song song”.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề, có quy định: “Giảng dạy song song nhiều lớp cùng chương trình, trình độ, từ lớp 3 trở đi: 1 giờ lý thuyết được tính bằng 0,75 giờ chuẩn”.

Ông Bạch Thanh Luận (tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng cho biết, trường dạy nghề của ông Luận  áp dụng nội dung này cho 1 năm học như ví dụ dưới đây là đúng hay là sai?

Đầu học kỳ 1 ông Luận được phân công dạy 1 lớp, giữa học kỳ 1 dạy 1 lớp và cuối học kỳ 1 dạy 1 lớp, cả 3 lớp cùng chương trình cùng trình độ và sang học kỳ 1 ông Luận cũng được phân công dạy giống như học kỳ 1 và môn dạy của học kỳ 2 trùng với môn dạy của học kỳ 1. Đến cuối năm trường tính giờ quy đổi như sau: Số giờ lý thuyết 2 lớp đầu nhân hệ số 1 và số giờ lý thuyết 4 lớp còn lại nhân hệ số 0,75.

Về vấn đề trên, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại ý thứ nhất điểm a khoản 4 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 có quy định: “Giảng dạy song song nhiều lớp cùng chương trình, trình độ, từ lớp 3 trở đi: 1 giờ được tính bằng 0,75 giờ chuẩn”. Trong quy định nêu trên, việc “giảng dạy song song nhiều lớp cùng chương trình, trình độ” được hiểu như sau: Giáo viên giảng dạy đồng thời nhiều lớp với cùng một chương trình, trình độ, trong cùng một khoảng thời gian. Trong thực tế, tuần lễ nào giáo viên có giờ giảng dạy từ 3 lớp trở lên, cùng chương trình, cùng trình độ thì nhà trường có thể áp dụng quy định nêu trên.

Trường hợp giáo viên giảng dạy nhiều lớp cùng một chương trình, trình độ nhưng hoàn thành xong lớp này rồi tiếp nối lớp khác không cùng trong một tuần, mặc dù trong cùng một học kỳ hoặc một năm học thì không được coi là “giảng dạy song song”.

Việc trường dạy nghề áp dụng quy định tại điểm a khoản 4 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH “giảng dạy song song nhiều lớp cùng chương trình, trình độ…” cho 1 năm học đối với ví dụ cụ thể ông Luận nêu là không đúng quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản