6:04, 16/01/2012

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Địa chính nhà đất PT đang thực hiện khảo sát, đo đạc lập bản đồ trên địa bàn huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Công ty đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Theo phản ánh của Công ty, hiện nay UBND TP. Hà Nội chưa có quyết định công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND TP. Hà Nội quản lý. Công ty muốn được biết, để lập dự toán khảo sát xây dựng, Công ty có thể căn cứ theo Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 1/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP không? 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công ty cổ phần Địa chính nhà đất PT phản ánh thì có thể hiểu Công ty đang thực hiện công tác khảo sát xây dựng. Công việc này phải được thực hiện thông qua một hợp đồng tư vấn ký kết với Chủ đầu tư. Vì vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Công ty PT thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Nhiệm vụ điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là của Chủ đầu tư và thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản