11:43, 04/09/2007

Bộ Tài chính hoan nghênh, ghi nhận góp ý về thực hiện Luật Phá sản của ông Nguyễn Bách Thọ

(Website Chính phủ) – Qua Website Chính phủ, ông Nguyễn Bách Thọ (56 đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi) đã góp ý một số vấn đề thực hiện Luật Phá sản ban hành ngày 15/6/2004.

Theo ông Thọ, điểm 5.3 Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước quy định: "Chủ các khoản nợ có đảm bảo được nhận tài sản để xử lý theo quy định hiện hành. Nếu chủ nợ không nhận thì tài sản đó được đem bán đấu giá theo quy định hiện hành. Số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản đảm bảo sau khi trừ chi phí được trả ngay cho chủ nợ có bảo đảm (không bao gồm nợ lãi tính từ ngày có quyết định giải thể công ty); số thừa thuộc tài sản của công ty bị giải thể, số thiếu được coi là nợ không có đảm bảo và được xử lý như các khoản nợ không có bảo đảm khác". Quy định này là hoàn toàn hợp lý, nên được đưa vào Luật Phá sản.

Ông Thọ nêu câu hỏi: Theo Điều 35 Luật Phá sản, nếu giá trị tài sản bảo đảm do Tổ thanh lý hoặc Hội đồng định giá xác định không phù hợp với giá thị trường, chủ nợ có bảo đảm không chấp nhận thanh toán bằng tài sản thì giải quyết như thế nào?

Về câu hỏi và góp ý của ông Thọ, Bộ Tài chính  đã có văn bản số 11166/BTC-VP trả lời như sau:

Thủ tục thanh lý theo Luật Phá sản và thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước theo Luật Doanh nghiệp là hai nội dung có bản chất pháp lý khác nhau. Vì vậy, có sự khác biệt trong vấn đề xử lý tài chính đối với khoản nợ có tài sản đảm bảo giữa quy định tại Luật Phá sản và Thông tư số 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính rất hoan nghênh và ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Thọ về thực hiện Luật Phá sản. Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu ý kiến của ông để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản cho phù hợp./.

Ban Bạn đọc - Đối ngoại

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản