2:45, 05/02/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy định về chỉ định thầu

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu doanh nghiệp sau khi đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước 2 lần nhưng vẫn không chọn được nhà thầu và không đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có thể tổ chức đấu thầu lại bằng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Theo phản ánh của ông Võ Hòang Tâm (vohoangtam@...), Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm DHG do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đầu tư thành lập đang tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu, trong đó có gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Panel phòng sạch nhà xưởng, nhà kho Nonbetalactam", theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, sau 2 lần tổ chức đấu thầu, Công ty ông vẫn chưa chọn được nhà thầu đủ năng lực. Ông Tâm đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Trong trường hợp này, Công ty Dược phẩm DHG có được phép chỉ định thầu đối với nhà thầu nước ngoài không? Nếu được thì chủ đầu tư cần thực hiện những thủ tục gì? Nhà thầu nước ngoài có bắt buộc phải liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước không? Những nhà thầu đã tham gia trong 2 lần đấu thầu trước có được liên doanh hoặc làm nhà thầu phụ không?

Về vấn đề ông Tâm hỏi, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu được quy định cụ thể tại Điều 20 Luật Đấu thầu; khoản 4, Điều 2 của Luật sửa đổi số 38/2009/QH12; khoản 1 và khoản 2, Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ; khoản 3, Điều 1 Nghị đinh 68/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP và Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Panel phòng sạch nhà xưởng, nhà kho Nonbetalactam" của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang nếu thuộc 1 trong các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nêu trên thì mới được áp dụng chỉ định thầu.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Luật Đấu thầu thì việc tổ chức đấu thầu quốc tế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA mà nhà tài trợ quy định phải đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó ở trong nước chưa đủ khả năng sản xuất;

- Gói thầu mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không chọn được nhà thầu trúng thầu.

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, sau khi đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước 2 lần nhưng vẫn không chọn được nhà thầu trúng thầu và không đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định nêu trên thì có thể tổ chức đấu thầu lại bằng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Trong trường hợp này chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch đấu thầu từ hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước sang hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Theo đó, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có thể mời Công ty Shun Yi Cheng Contract Engineer Pte.Ltd (nhà thầu Singapore) tham gia đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu nêu trên. Khi tham dự thầu, Công ty Shun Yi Cheng Contract Engineer Pte.Ltd có thể tùy chọn liên danh hoặc sử dụng thầu phụ trong nước để thực hiện gói thầu.

Trường hợp khi trúng thầu, nhà thầu nước ngoài nếu không thực hiên đúng cam kết liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (nếu có) đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu với khối lượng và giá trị dành cho phía nhà thầu Việt Nam thì nhà thầu đó sẽ bị loại (quy định tại khoản 2, Điểu 13 Luật Đấu thầu).

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản