8:08, 08/08/2007

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN(8/8/1967-8/8/2007)

BÀI PHÁT BIỂU

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2007)

 

Thưa các vị khách qúy,

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Hôm nay Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) vừa tròn 40 tuổi. Cùng với nhân dân các nước Ðông Nam Á chúng ta mừng vui kỷ niệm ngày đáng nhớ này - một mốc quan trọng trong sự phát triển của Hiệp hội. 

Lễ kỷ niệm năm nay được tiến hành với chủ đề "Một ASEAN trong trái tim châu Á năng động". Thật vậy, trong 40 năm qua, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực rất thành công, phát triển năng động, hợp tác chặt chẽ, có quan hệ đối tác mật thiết với nhiều quốc gia và tổ chức quan trọng hàng đầu thế giới. 

Sức mạnh và uy tín của ASEAN càng gia tăng khi Hiệp hội bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á. Điều đó góp phần củng cố hoà bình ổn định và  sự phồn vinh ở khu vực, tăng cường sự hợp tác và liên kết giữa các nước thành viên, nâng cao vị thế của Hiệp hội trên trường quốc tế, tạo tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ tiếp theo. 

ASEAN đã đóng vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh sự hợp tác ở Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương vì hoà bình và phát triển thông qua các hoạt động của APEC, Diễn đàn Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)... 

Cùng với nhân dân các nước trong khu vực, chúng ta chia sẻ niềm vui và niềm tự hào về những thành tựu to lớn mà Hiệp hội ASEAN đã thu được trong 40 năm qua. 

Ngày nay Hiệp hội đang đứng trước cục diện mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới trong khu vực và trên thế giới, ASEAN đã đồng lòng nâng quan hệ hợp tác và liên kết lên tầm cao mới với quyết định hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cả ba trụ cột an ninh, kinh tế và văn hoá với mục tiêu biến Hiệp hội trở thành "một nhóm hài hoà các dân tộc gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau". Đồng thời, ASEAN đang tích cực xây dựng Hiến chương ASEAN để làm cơ sở pháp lý cho sự phát triển trong giai đoạn mới. 

Để biến những ý tưởng cao cả ấy thành hiện thực, Hiệp hội còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh việc kiên trì những nguyên tắc cơ bản đã được thử thách qua thời gian nhu: tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, đồng thuận, thống nhất trong sự đa dạng, hợp tác và liên kết trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; ngày nay Hiệp hội đang đứng truớc nhiệm vụ phải tự đổi mới mình về nhiều mặt. Một yêu cầu mang tính thời sự cao là cải tiến mạnh mẽ phương thức hoạt động sao cho sự hợp tác nội khối thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Để Hiệp hội có thể liên kết chặt chẽ hơn thì việc thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên tiếp tục là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp bách. 

Ngay từ khi ra đời và trong suốt 40 năm qua, ASEAN luôn luôn theo đuổi ý tưởng là một tổ chức khu vực mở. Trước những biến động mới trên thế giới và ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng ấy càng có tầm quan trọng lớn lao. Hơn lúc nào hết ASEAN cần duy trì và củng cố vai trò và vị trí trung tâm của mình trong các thể chế hợp tác khu vực vì hoà bình, hợp tác và phát triển. 

Chúng ta tin tưởng rằng, với những thành tựu đã giành được và những ý tưởng mới đang hình thành, ASEAN sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ mới trong những năm tiếp theo. 

Thưa các vị khách qúy,

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Việt Nam chúng ta gia nhập ASEAN từ năm 1995 nhằm củng cố môi trường khu vực thuận lợi vì lợi ích phát triển đất nước phồn vinh. 12 năm tham gia ASEAN đã khẳng định rằng, quyết sách đó của Đảng và Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Thông qua sự hợp tác trong ASEAN, chúng ta càng củng cố vững chắc hơn môi trường hoà bình và ổn định, không ngừng mở rộng sự hợp tác về nhiều mặt với các nước trong khu vực, nhất là về kinh tế thương mại, nâng cao thêm vị thế quốc tế của nước ta, tạo tiền đề hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. 

Đồng thời, trong tiến trình này nước ta đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào việc củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất trong Hiệp hội, đẩy mạnh sự hợp tác và liên kết nội khối, mở rộng sự hợp tác với các nước và tổ chức đối thoại. Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 1998 và Chương trình hành động Hà nội cho tới nay vẫn là một mốc son trong những đóng góp của Việt Nam vào sự phát triển của ASEAN. 

Hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN tiếp tục là một trong nhưng ưu tiên trong  chính sách đối ngoại đa dạng hoá, đa phương hoá của nước ta. Chính phủ và nhân dân ta sẽ làm hết sức mỡnh để góp phần xây dựng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh hơn, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước thành viên cả trên bình diện song phương lẫn đa phương ngày càng bền chặt hơn, hiệu quả hơn. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày ASEAN ra đời, thay mặt     Chính phủ và nhân dân Việt Nam tôi xin chuyển tới Chính phủ và nhân dân các nước trong đại gia đình ASEAN những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc cho ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vì hoà bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực, đóng góp lớn lao hơn nữa cho hoà bình, ổn định và sự hợp tác ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản