Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Thứ tư 23/11/2011

(Chinhphu.vn) – Ngày 5/4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương tình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2001-2011.

  •  Toàn cảnh Hội nghị

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc điều hành Hội nghị.

  •  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (trái). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên báo cáo Cải cách thể chế trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 (phải).

  • Trình bày báo cáo Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc  cho rằng công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều TTHC rườm rà, chồng chéo.

  •  Các địa phương đều khẳng định quyết tâm cao trong việc tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC nhằm tiếp tục tạo dấu ấn mãnh mẽ, sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác CCHC thời gian tới…

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc.

  • Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nhận thức thức rõ CCHC là một khâu đột phá. Trong 10 năm tới, phải thực sự tập trung công sức thực hiện CCHC trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm cho thể chế kinh tế thị trường hoàn thiện hơn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy dân chủ, ngày càng đảm bảo tốt hơn quyền làm chủ của người dân.